HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Aktuellt

Ja till gårdsförsäljning i ny utredning

Snart kan du få köpa öl, vin och sprit på svenska gårdar. En ny utredning föreslår att gårdsförsäljning i begränsade mängder ska tillåtas fram till klockan 20. Totalt beräknas det skapas drygt 1.300 nya arbeten till följd av gårdsförsäljning.
– Gårdsförsäljning ska få bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt, samt av den som odlar druvor som används för vintillverkning, skriver utredaren Elisabeth Nilsson.

Gårdsförsäljning har varit en het debattfråga under ett antal år i Sverige. Frågan har dessutom utretts en gång tidigare, utan att det blev någon ändring. Nu ser det ändå ut som att det kan bli verklighet.

För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning som nu är klar. Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

Utredaren Elisabeth Nilsson föreslår nu att gårdsförsäljning kan tillåtas, i begränsade former. Utredningen bedömer att gårdsförsäljning inte märkbart påverkar folkhälsan.

Förslaget innebär att gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället. Dessutom ska mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas.

För att få bedriva gårdsförsäljning ska det krävas tillstånd från kommunen. Den får inte bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än till klockan 20.00 och alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla.

Det är inte helt fastslaget om det ska gälla bara vin, cider och öl eller även starksprit. Utredningen har även lämnat ett alternativt förslag som endast avser jästa drycker (öl, vin och andra jästa drycker). Om starksprit tillåts ska de högst tillåtna mängderna ska enligt utredningen vara 0,7 liter spritdryck, 3 liter starköl, 3 liter vin och 3 liter andra jästa drycker

Gårdsförsäljning ska få bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt, samt av den som odlar druvor som används för vintillverkning.

Med småskalighet avses att tillverkarens produktionsvolym årligen får uppgå till högst 75 000 liter spritdrycker, 500.000 liter jästa drycker med upp till 10 volymprocent alkohol (exempelvis öl eller cider) eller 200.000 liter jästa drycker med mer än 10 volymprocent alkohol (exempelvis vin och fruktvin). Tillverkaren ska också vara ekonomiskt och juridiskt oberoende från storskaliga tillverkare.

Gårdsförsäljning kommer antalet arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent. Totalt beräknas det skapas drygt 1.300 nya arbeten. Utredningen bedömer att ökat intresse för lokalt och småskaligt gör det troligt att gårdsförsäljningen leder till en ökad efterfrågan av lokalt och småskaligt på Systembolaget.

För den växande vinbranschen i Sverige är det naturligtvis ett väldigt välkommet förslag. Hittills har de bara kunnat erbjuda begränsad provsmakning efter särskilt tillstånd.

Många mindre producenter i Sverige har i dag besöksverksamhet, till exempel rundvandringar, provsmakningar och servering. Flera dryckestillverkare har för utredningen berättat om en frustration som de upplever hos besökare när dessa informeras om att de inte kan köpa med sig någon dryck från besöket. Nu kan besöksupplevelsen bli mer komplett.

Om regeringen vill gå vidare med förslaget ska det nu granskas av EU-kommissionen och skickas ut på remiss. De föreslagna reglerna om gårdsförsäljning ska, om regeringen vill införa dem, föras in i alkohollagen (2010:1622) och tidigast träda i kraft den 1 juli 2023. Reglerna ska gälla i sex år från ikraftträdandet, dvs. till den 1 juli 2029 innan de utvärderas.


Monica Åhlund

Du kanske även vill läsa dessa