HEM

Chile vs Argentina

Chile och Argentina är två populära vinländer med en intressant historia som är sammanvävd med historiska tillfälligheter och den industriella revolutionen. Nationaldruvor i de två länderna är carménère i Chile och malbec i Argentina, men druvorna har i själva verket sitt ursprung i Frankrike och utgör två av de sex ursprungliga Bordeauxdruvorna, tillsammans med cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot och petit verdot.

Under senare delen av 1800-talet hade ny sjöfartsteknologi ersatt de gamla segelfartygen. Detta medförde att de transatlantiska resorna kunde förkortas avsevärt. I USA fanns en endemisk art av vinlus som levde i symbios med de nordamerikanska naturliga vitis-arterna. De europeiska vinrankorna av familjen vitis vinifera var dock inte resistenta mot vinlusen, men innan ångfartygens tid så överlevde den inte den långa resan över Atlanten. Med de moderna snabbgående ångfartygen importerades dock vinlusen (Daktulosphaira vitifoliae, förr Phylloxera vastatrix) under början av 1860-talet till Europa. Den spred sig snabbt och infekterade vinodlingar med start i södra Frankrike. I slutet av 1800-talet var de flesta av Europas vinodlingar påverkade. En konsekvens blev att odlingar av carménère och malbec i högre grad ersattes med ympade stockar av cabernet sauvignon, merlot och andra mer populära druvsorter. Carménère utrotades nästan helt och malbec förde en tynande tillvaro och den stora frosten i Bordeaux 1956 blev ännu ett hårt slag mot malbecdruvans tillvaro i Frankrike. Numera odlas den till viss del i Bordeaux, men även i Cahors (där den har sitt egentliga ursprung) och i Loiredalen där den kallas cot.

Det är dock i nya världen som såväl carménère som malbec vunnit ny mark. Under många år trodde man att det var merlot som man odlade i Chile. Den skiljde sig något från merlot i fråga om exempelvis mognadstid, men man antog att det rörde sig om en lokal variant av merlot. Först under 1990-talet kunde man visa att den chilenska ”merlotdruvan”, i själva verket var carménère och under senare delen av 90-talet har den fått status som en inhemsk varietet och den odlas mycket framgångsrik i Chile.

av David Björkén, sommelier

 

Sydamerika

Vinguiden tipsar

Fler klipp i serien

Programserier