HEM

Veganskt vin

Veganskt vin har blivit ett mycket populärt begrepp bara det senaste året. Men vad innebär det egentligen? Är det viner som inte kommit i kontakt med något alls från djurriket? Och i så fall, hur långt kan man dra detta?
Samtidigt finns ingen certifiering, utan det är upp till producenterna att kommunicera om vinet är veganskt eller inte. Många är frågorna att ta ställning till. Vinguiden hittar nycklarna.

Klicka på pilen för att läsa mer

En term som har kommit att bli mer och mer populär är veganskt vin. Det är inte helt lätt att förstå vad det betyder då allt vin är tillverkat av druvor som kommer från växtriket. Annars skulle drycken inte kunna kallas för vin, det är en av grunderna för definition av vin. Men det är aldrig så enkelt som man kan tro. Det finns till och dem som menar att veganvin är ett marknadsföringsknep, en bluff helt enkelt.

Protein tar bort slöjor i vinet

Att begreppet veganvin över huvud taget existerar är delvis sprunget ur veganmat som är en förlängning av vegetarisk mat, vilket då innebär att allt som kommer från djurriket är bannlyst. Men vad har då detta med vin att göra? Jo, under vinets jäsning bildas proteiner som gör att vinet blir grumligt och att det ibland kan uppstå så kallade slöjor i det, proteinslöjor. Detta vill man få bort och då kan man använda en rad ämnen, antingen från växtriket eller från djurriket. Eller varken eller.

Vad är veganskt vin?

Generellt är den globala vinindustrin väldigt förskonad av reglementering när det kommer till tvånget att deklarera innehållet. Detta har i sin tur lett till spekulationer om vad vinet egentligen får och kan innehålla. Nu finns det listor på flera ämnen som används i vintillverkning, och som kallas beredningsmedel eller processhjälpmedel, exempelvis har vi så kallat önologiskt tannin och vinsyra som brukas, i synnerhet i Nya världen. Men ett vin är per definition tillverkat på druvor.

Vad är då ett veganskt vin? Jo, ett vin där inga animaliska produkter använts under vinframställningen. Men det är också nu det blir komplicerat. Det finns heller ingen övergripande officiell certifiering som har dragit upp riktlinjer för detta med veganviner, men det är på gång, även om det är oklart när exakt en sådan kan sättas i bruk. Det finns flera mindre organisationer men alla har lite olika regler. Tills vidare får vi lita på att producenterna skriver ut att det är vin tillverkat utan att animaliska produkter ska ha använts. Det är emellertid långt ifrån alla som gör det.

Animaliska produkter i ett vin

Från djurriket kommer flera produkter som kan användas när proteinet i vinet ska avlägsnas. Att använda äggvita är fortfarande förhållandevis vanligt. Proteinet i äggvitan drar till sig partiklar varefter dessa sjunker till botten vilket gör att man lätt kan avlägsna det medelst filtrering. Syftet är att göra vinet klart och stabilt. (Se mer nedan.)

Men när begreppet veganskt vin tas upp på agendan finns de som vill gå ytterligare ett steg. De har på sin önskelista att det inte ska användas arbetsdjur i vingården, betesdjur eller ens gödsel sprunget ur djur. Sedan ska heller inte insektsgifter användas. Men detta är mer ett sidospår, en önskan från en marginell grupp veganer.

Ämnen att klarna ett vin med

Det finns en rad olika ämnen som används för att klarna/filtrera ett vin, så kallade klarningsmedel. Många kommer från djurriket, direkt eller indirekt. Här hittar vi ovan nämnda äggvita, men även kasein som är en proteinkälla från mjölk, husbloss som man får av fiskars simblåsor eller kitosan som utvinns ur räkskal. Andra produkter framställda av snäck- och skaldjur går också att filtrera med.

Det har tidigare använts blodplättar, ofta från oxar, som har samma bindande funktion. Detta är idag emellertid förbjudet inom EU och i de flesta andra vinproducerande länder.

Sedan finns en rad andra ämnen som kommer från växtriket som också brukas: den vulkaniska leran bentonit är bland det vanligaste men det förekommer också att några använder ärtprotein.

Vill man nu undvika en eventuell kontrovers, kan man alltid använda ett vanligt, dock mycket finmaskigt filter för att få bort proteinslöjorna och få vinet mer klart. En annan metod är att låta vinet ligga tillräckligt på fat eller ståltank att proteinet sjunkit till botten. När man sedan ska buteljera det gör man det helt enkelt mycket försiktigt så att inga restprodukter kommer med.

Begreppsförvirring leder till nytt begrepp

Eftersom det nu inte finns någon enhetlig reglementering kring vad veganskt vin är, uppstår mycket tyckande. Det är helt klart svårt att dra en gräns för vad som är vad. För en vinproducent är det mycket svårt att hålla smådjur borta från produktionen. Det förekommer rikligt med insekter, spindlar, till och med enstaka möss i ett vineri, både i fat, ståltankar och i rören där vinet transporteras. Så att med gott samvete kunna säga att vinet är veganskt är svårt.

Därför är det inte konstigt att ett begrepp som veganvänligt dyker upp, där intentionen är att göra ett vin utan någon som helst kontakt med djurriket. Detta är också ett begrepp vi får vänja oss vid, i synnerhet tills det kommer en enhetlig, global definition på vad ett veganvin egentligen är.

Är ekovin också alltid veganvin?

Är då ett veganvin eller ett veganvänligt vin per definition också ekologiskt? Nej, det behöver det inte vara. Samtidigt jobbar de flesta veganvinsproducenter gärna ekologiskt.

Men detta är något många veganer önskar i en kommande reglementering, alltså för att få kalla sitt vin veganskt ska det också vara ekologiskt producerat och därmed certifierat. Men man ska ha klart för sig att så behöver det inte vara per definition.

Det här är en diskussion som vi egentligen bara sett början av.

Veganskt vin och mat

Att kombinera veganvin med veganmat, låter det sig göras? Givetvis, skillnaden är egentligen ingen mot traditionell matchning. Det gäller helt enkelt att hitta vin som låter sig giftas med mat på sedvanligt manér och som vanligt är det viktigt med bryggor, beröringspunkter i form av egenskaper som går att hitta i både maten och vinet.

Svårigheten för en vegan är snarare att hitta rätt vin då märkningen inte existerar. Här får man förlita sig på vad leverantörerna och producenterna skriver om sitt vin. På Systembolaget håller man på att se över en tydligare uppmärkning av veganviner. Men när den är klar vet man inte ens på Systembolaget.