HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Vinets historia del nio – Europa under 1900-talet

Klicka på pilen för att läsa mer

Första delen av förra seklet var till stordel bara bekymmer för vinnäringen. I spåren av Phylloxera och mjöldagg kom överproduktion och bedrägeri i stor omfattning. Men inget ont som inte har något gott med sig. Som skydd för de seriösa vinodlarna växte de första vinlagarna fram tillsammans med appelationssystemet.

Eftersom slutet av 1800-talet i Frankrike präglats av både vinlus och mjöldagg som ödelagt större delen av alla vingårdar, planterades under början av 1900-talet så mycket vinstockar som möjligt. Man importerade dessutom stora mängder vin från Algeriet. Allt detta, som gjordes för att vara på den säkra sidan, ledde till att vinpriserna sjönk kraftigt. Det överproducerade lokala vinet blandades med importerat och såldes som billigast till hälften av tillverkningskostnaden. Mest vin producerades i södra Frankrike i Languedoc-Roussillon. Det var även där som den största opinionen mot chaptalisering fanns. Man motsatte sig det för att minimera konkurrensen från vinbönderna i norr. Den första kontrollen av användandet av socker infördes efter omfattande demonstrationer under sommaren 1907.

Ett ursprungsskydd växer fram
Efter förbudstidens upphävande i USA producerades viner med klassiska namn som bl.a. Rhen Chablis och Bourgogne. Dessa såldes fritt trots att de helt saknade anknytning till namnen, eftersom det inte fanns någon som direkt kände till skillnaderna mellan dem. Chablis var först med att skydda sitt namn år 1900. 79 producenter organiserade sig tillsammans för att garantera att just deras Chablis var den äkta. Även om detta inte påverkade marknaden så var ändå det första steget taget. Ett år senare följde Medoc efter vilket uppmuntrade ytterligare områden att organisera sig. Första världskriget var en av de största orsakerna till minskad produktion vilket i sin tur ledde till en högre kvalitet.

De första apellationerna
Som ett resultat av världskrig och alla de problem man haft blev bedrägeri allt vanligare. Man odlade de mest produktiva druvorna, en stor mängd flaskor buteljerades och etiketterades med namn från bland annat kända bordeauxegendomar. Även i Chateauneuf-du-Pape var bedrägeriet omfattande. Baron le Roy var en av de mer inflytelserika vinproducenterna som blev upphovsman till apellationssystemet. 1923 fastslogs de första riktlinjerna för systemet som reglerar val av druvor, skördeuttag och ursprung m.m. Under trettiotalet blev systemet etablerat i hela Frankrike. AOC (Appelation d’Origine Contrôlée) har sedan legat som mall för vinlagar i större delen av vinvärldens alla länder. Baron le Roy gjorde sig även känd för att förbjuda flygande tefat att landa i vingårdarna! Beslutet togs för att uppmärksamma media om den pågående urbaniseringen som hotade vingårdarna.

EU’s roll för vinet
Den Europeiska Gemenskapen som växte fram ur Kol & Stålunionen mellan Frankrike och Tyskland har betytt mycket för vinnäringen. Generella lagar har utarbetats för att skydda såväl producent som konsument. Många av de terrasserade vingårdarna i Tyskland har planats ut för att möjliggöra framkomlighet för fordon. Den moderna tekniken har revolutionerat vin-näringen i Europa precis som i nya världen. Ekonomiskt stöd har bidragit till om-planteringar och fokusering på kvalitet framför kvantitet. I Sverige har vi fått en friare marknad under de senaste åren vilket bidragit till en högre kunskapsnivå och ett ökat intresse bland de svenska vindrickarna.

Text: Andreas Kjörling, Sommelier
Illustration: Magnus Eriksson, Coreklam