HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Svavel i vin

I vinproduktion har svavel använts i alla tider. Men det anses fortfarande delvis kontroversiellt. Naturvinsproducenterna använder nämligen helst inget svavel alls. Men att svavel förekommer i alla viner har att göra med att det uppkommer naturligt vid jäsningsprocessen.

Klicka på pilen för att läsa mer

För några decennier sedan var svavel ett problem i vinindustrin. Eller snarare: överanvändandet av svavel. Men idag med all tillhörande reglering börjar det bli ordning på förbrukningen. Sedan har vi ju dem som inte vill komma i närheten av ämnet.

I vinproduktion har svavel använts i alla tider. Det har främst med tre orsaker att göra, nämligen att svavel
• är hämmande mot bakterier
• motverkar oxidation
• fungerar konserverande

Med andra ord, vinvärlden hade sett mycket annorlunda ut idag om vi inte använt svavel, eller sulfiter/bisulfiter som det mer korrekt kallas. Samtidigt ska vi veta att det inte finns vin som är svavelfritt då svavel bildas under alkoholjäsningen av vinet. Ett vin innehåller upp till omkring 15 milligram naturligt svavel som mest.

Tidigare kunde svavel användas närmast oreglerat. Att då uppfatta svavelstick i flaskan som öppnades var om inte vanligt, i alla fall förekommande. Det är ingen angenäm upplevelse samtidigt som det går att lufta bort. Men skadan kan säkert redan vara skedd för många konsumenter som tvekar inför innehållet. Att köpa en andra flaska är därmed inte troligt.

Naturvinsproducenterna använder helst inget svavel alls. Nu får de visserligen göra det, upp till 70 milligram per liter för rött vin och 120 milligram för vitt. Detta är ungefär hälften mot vad som tillåts i vanliga viner.

Det kan uppstå problem med osvavlade eller lågt svavlade viner om de ska transporteras. Då svavlar de flest producenter aningen mer, då svavel som ovan nämnt har en skyddande effekt. När det kommer till boxviner, är det emellertid legio att alltid svavla mer då förslutningen, vinet ligger i en plastpåse, kräver ett större skydd, inte minst mot oxidering.

Att svavel förekommer i alla viner har att göra med att det uppkommer naturligt vid jäsningsprocessen. Jästen bildar svavel (sulfiter) i samband med sin ämnesomsättning, i och med att grundämnet svavel vanligen ingår i de näringsämnen som jästcellerna behöver för att överleva.

Idag är det krav från vinindustrin att skriva ut om vinet innehåller svavel, om den överstiger 10 milligram per liter vid buteljering. Anledningen är att det finns en del personer som är överkänsliga mot svavel samt att astmatiker kan påverkas av högre koncentrationer.

Svavel i vintyper

• Naturviner får svavlas, dock med hälften så mycket mot normala viner
• Svavelhalten i ekoviner är normalt mellan naturviner och vanliga viner
• Boxviner innehåller normalt mer, på grund av förpackningen
• Vita viner är mer svavlade än röda då de är mer känsliga för luftkontakt
• Söta viner svavlas normalt mer än torra viner
• Vissa lagringsbara viner svavlas mer, som port och söta vita viner