HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Sortera och rulla

Klicka på pilen för att läsa mer

När den arbetskrävande odlingen av tobaksplantan är avlutad väntar en ett noggrant arbete med de skördade bladen. En avancerad jäsning varvas med sortering, sortering och åter sortering, för att det slutgiltiga resultatet ska bli så bra som möjligt. Under de många sorteringarna är det en stor del av bladen som kasseras och skickas till cigarettindustrin eller används till maskinrullade cigarrer.

De finaste täckbladen sitter i mitten på plantan. Alla blad sorteras efter sort, kvalitet och storlek, för att sedan transporteras till en torklada. Beroende på väder torkar bladen i 45-60 dagar. När bladen torkat och det gröna klorofyllet har omvandlats till brunt carroten transporteras bladen till en närliggande lada där de packas i balar för fermentering. Processen kan närmast likna kompostering. Temperaturen inne i balarna får aldrig överstiga 33º Celsius varför de kontrolleras noga. Efter 35-40 dagar sprids bladen ut för ytterligare sortering. Bladen fuktas för att hålla bättre, när man tar bort mittnerven i bladen. Därefter packas de återigen i balar för en andra fermentering. Under den andra jäsningen avger bladen slaggämnen som inte är önskvärda. Cigarrtobaken innehåller därför mindre syra, tjära och nikotin än cigarettobaken, tack vare att de är fermenterad. Efter den andra fermenteringen är tobaken redo för cigarrfabriken eller för magasinering. Efter som tobak är en jordbruksprodukt påverkas den av det årliga klimatet. Tobak från olika årgångar blandas därför för att man alltid ska få samma resultat.

Cigarrens olika delar
En handrullad cigarr består av tre olika delar. Den yttersta delen är täckbladet, det är också den som är den dyraste och viktigaste delen av cigarren. Ett bra täckblad måste mogna mellan tolv och arton månader innan det kan användas. Innanför täckbladet finner man ombladet, som används för att hålla ihop cigarrens mitt, inlagan. Ombladet har exponerats för direkt solljus till skillnad från täckbladet, som vuxit under gasväv. Det direkta solljuset ger kraftigare blad som håller bättre. Inlagan i en handrullad cigarr består av tobaksblad som är rullade, antingen tillsammans som i kubansk cigarr eller var och en för sig som i dominikansk cigarr. Den rätta hårdheten i inlagan kan endast uppnås för hand. Detta är en av anledningarna till varför handrullade cigarrer är bättre men också dyrare. Antalet blad i inlagan varierar mellan två och fyra beroende på cigarrens tjocklek och styrka.

Att rulla cigarr
Inlagorna i den handrullade cigarren rullas samman till en s.k. vickel, denna läggs sedan i press för att bli så jämn som möjligt. Vickeln skärs ner till önskad längd för att sedan rullas in i täckbladet. Täckbladets undersida rullas in i cigarren för att dölja nerverna i bladet. Vickeln rullas på diagonalen ett varv varpå täckbladet sträcks. Därefter rullas vickeln in ännu ett varv, o.s.v. till dess att den är helt täckt av täckbladet som sedan fästes med ett lukt och smaklöst gummiklister En liten utskuren rund del av en överbliven täckbladsrest används till sist för att försluta toppen på cigarren. Slutligen kapas cigarren till önskad längd. Är cigarren inte tillräckligt välmatad brinner den för fort. Tobaken blir då för varm och man får en stark, bitter och obehaglig smak. Är den å andra sidan för välmatad får man inget drag i cigarren, den brinner då inte alls. Det är därför väldigt viktigt att allt görs efter konstens alla regler. Att bli cigarrullare kräver nio månaders utbildning, de som lyckas får börja med de små storlekarna för att sedan jobba sig uppåt. Man har räknat ut att den färdiga havannacigarren har genomgått hela 222 moment från frö till färdig cigarr.

Text: Andreas Kjörling
Sommelier
Illustration: Magnus Eriksson, Coreklam