HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Sjung till nubben!

Klicka på pilen för att läsa mer

Äntligen midsommar! Tid att vältra sig i god mat, stark dryck och gamla hederliga traditioner som ”Små Grodorna” och sju blommor under kudden. Nubbevisan till sillen är också en djupt förankrad svensk tradition. De nubbevisor vi sjunger idag går dock sällan längre tillbaka än till 60- och 70-talen.

Bellman snapsvisans anfader
På 1600- och 1700-talet sjöng man mest vid gästabud och bröllop men på Bellmans tid började svenskarna sjunga vid skålande mer i det dagliga umgängeslivet. Att sjunga när man skålar är med andra ord en väl förankrad svensk tradition, som vid denna tid blev så populär att den spred sig ut i landet med hjälp av Bellman. På 1800-talet kom de första visböckerna med så kallade dryckesvisor men det är först på 1900-talet som sådana böcker börjat tryckas mer regelbundet. Många av snapsvisorna från 1800-talet härstammar från studenter och särskilt Uppsala-studenterna som skrev visor för att hylla de olika nubbarna (helan, halvan, tersen och så vidare).

Okända upphovsmän
De visor vi idag sjunger är oftast skrivna under senare delen av 1900-talet, även om vi kallar dem traditionella. Visorna sprids till största del via sångblad och genom att de sjungs vid traditionella högtider och fester, men även via snapviseböcker. Av någon anledning är upphovsmännen till nubbevisorna nästan alltid okända eller bortglömda. Visorna ”förbättras” eller förändras också med tidens gång och sjungs ofta på olika vis inom olika kretsar och i olika delar av landet.

Sånghäfte i pdf-format
Vinguiden.com tycker givetvis att man ska sjunga till nubben och har därför sammanställt det perfekta sånghäftet för midsommaraftonen. Skriv ut ett exemplar till var och en på festen: Hämta sånghäftet i PDF-format. Klicka här!

Text: Jenny Sandström, Inovit AB
Bilder: Johan Miderberg Inovit AB

Källa: Vin och Sprithistoriska museet samt Christina Mattsson, ”Helan Går. 150 visor till skålen”, Värnamo 1989

Kul tips:
Ring 08-744 70 75 för att få höra veckans snapsvisa (en tjänst från Vin och Sprit Historiska museet).