HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Nya klassificeringar i Tyskland

Klicka på pilen för att läsa mer

När man klassificerar vin är det ofta växtplatsen man talar om. I Frankrike talar man om Premier Cru och Grand Cru. Ordet Cru betyder just växtplats. Till skillnad från många andra länder i vinvärlden klassificeras de tyska vinerna även efter mognad på druvorna. Eftersom landet är beläget långt norrut faller sig detta naturligt, då mognaden på druvorna är helt avgörande för kvaliteten. Den 24 september 2001 presenterades två helt nya klassificeringar för tyska viner på den svenska vinmarknaden.

Två generella kategorier finns i den tyska vinlagen för att dela in vinerna; QbA och QmP. QbA (Qualitätswein mit bestimmte Anbaugebiet) är den enklare av de två och anger endast ursprunget. QmP (Qualitätswein mit Prädikat) anger både ursprung och mognad på druvorna. En av bristerna med det befintliga systemet är att det ibland upplevs som krångligt då det finns en uppsjö av olika s.k. Grosslagen och Einzellagen, som ofta är okända för konsumenterna. För att underlätta införs nu två nya kvalitetsklasser, parallellt med den befintliga QbA. Classic och Selection ska dela in vinerna i en standardklass och en bättre klass. Tanken med Classic är att vinerna med denna benämningen ska vara gjorda på traditionellt vis och representera regionen. Man menar att det skulle underlätta för bl a kooperativen att sälja sina viner. Istället för att sätta byns namn på etiketten ska man kunna sälja vinet som t ex Rheingau Classic.

Classic ger konsumenten bättre kvalitet
Många av de viner som idag finns på den svenska marknaden har en skräddarsydd alkoholhalt. Eftersom det finns en skattegräns vid 8,5 volymprocent är det många som produceras speciellt för vår marknad. Dessa är viner som inte säljs i sitt ursprungsland Tyskland. Ett av kriterierna för Classic är den minimialkoholhalt som EU föreskriver, vilken är 12 volymproducent, undantaget Mosel-Sahr-Ruwer där den är 11,5 volymprocent. Tack vare detta tvingas producenterna att tillverka viner av en högre kvalitet. Vi slipper förhoppnings vin som säljs tack vare en lustigt formad flaska, istället för sin smak och doft. Classicviner måste vara torra, eller i varje fall ”harmonisch trocken”, d.v.s. harmoniskt torra. Tack vare att man i tyska viner har en mycket hög syra är det tillåtet att ha ända upp till 15 gram restsocker per liter i vinet. I övriga EU är endast 4 gram restsocker per liter tillåtet.

Höga krav på Selection
Mycket höga krav ställs på den kvalitetsklass som kallas Selection. Ursprunget måste anges till s.k. Einzellage, dvs det minsta område som definieras i tysk vinlag. Ytan måste dock vara minst fem hektar. Den minsta tillåtna alkoholhalten i selection är 12,2 volymprocent. Mustvikten, d.v.s. sockerhalten i druvorna måste motsvara samma nivå som i Auslese. Ingen indikation på smak kommer att anges förrän år 2003 då man inför Trocken. Mängden restsocker får dock inte överstiga 9 gram per liter. Alla druvor måste skördas för hand för att få tillhöra denna prestigefyllda kvalitetsklass. Hur många viner med selection på etiketten vi kommer att se här i Sverige är svårt att säga. Många av de producenter som idag uppfyller de hårda krav som ställs, säger sig inte behöva någon ny kvalitetsklass, då deras viner redan är kända. Dessutom bör nämnas att det är högst frivilligt om man vill tillhöra Selection eller inte.

Text: Andreas Kjörling, Sommelier
dryckeskonsult@telia.com
Bild: Vinguiden.com