HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Kvalitetsmärkning av spanska viner

Klicka på pilen för att läsa mer

Spanien är det till arealen största vinlandet i världen men står endast för tjugo procent av världsproduktionen. Fram till början av 1970-talet var hela 95 procent av landets exporterade vin bulkvin och av mycket skiftande kvalitet.

På senare år har man försökt höja kvaliteten genom att införa nya klassificeringar. Försöken har lyckats och kvaliteten på de spanska vinerna är bättre idag. Framförallt har Rioja-vinerna nått höjder av internationell klass.

I Spanien använder man sig av fyra klassificeringar:

1. Vino de tavola, eller bordsvin, är det enklaste vinet utan några speciella krav.

2. Efter bordsvinet kommer Vino de la tierra, lantvin. Denna klass är väldigt nyss upprättad och motsvarar kraven för de franska och italienska lantvinerna, d.v.s. att de ska vara från en viss region med viss alkoholhalt.

3. Att kvaliteten på de spanska vinerna ökat är till stor del den lagstadgade kvalitetskontrollens förtjänst. Sedan kvalitetsklassen Denominación de Origen (DO) upprättades har 50 regioner blivit erkända. Det är i princip samtliga spanska vinregioner. De har alla varit tvungna att höja kvaliteten nämnvärt för att uppnå denna klass. Länge var det bara Rioja som var klassat som DO.

4. Den högsta klassen, Denominación de Origien Califada (DOC) har dock endast Rioja uppnått och det 1991. Efter det har ingen annan region nått upp till de krav som ställs för att klassas som DOC.

DOC-vinerna är dessutom uppdelade i ytterligare klasser som anger lagringstiden. Beteckningen Sin Crianza visar att vinet inte lagrats. Står det Con Crianza eller bara Crianza betyder att vinet har lagrats cirka ett år, lite mindre om vinet är vitt eller rosé. Reserva står för en lagringstid på minst tre år, Gran Reserva kräver minst fem års lagring och är den högsta klassen. Double pasta är röda viner där dubbla mängden druvskal mot normalt blandats i musten, vilket ger ett kraftigt rött vin.

Vad står på etiketten?

Riojavinerna har sin ”logga” i form av ett frimärke i olika färger som står för olika kvalitetsgrader. Det sitter som baksidesetikett på alla Riojaviner. Det som är nytt för året är att de har satt dit ett ”trustseal” som är tillverkad på optisk väg. Detta för att förhindra att andra gör sina egna baksidesetiketter. Denna etikett är tillverkad av spanska myntverket.

Grön baksidesetikett: Alla årsviner, d.v.s. vin som är lagrade endast på flaska eller endast en kort stund på ekfat kallas för ”Joven” som betyder ungt eller ”Sin Crianza” som betyder utan lagring.
Ett vin behöver inte vara outvecklad bara för att det är ungt. Dessa viner är gjorda för att drickas unga och har en livslängd på ca 1-3 år , men vissa håller längre.
Röd baksidesetikett: Står för ”Crianza” som har ett minimum av 12 månaders ekfatslagring samt 6 månader på flaska.
Rostbrun baksidesetikett: Står för ”Reserva” och har ett minimum av 12 månaders lagring på ekfat och totalt 36 månader.
Bordeauxröd baksidesetikett: Står för ”Gran Reserva”. Har ett minimum av hela 60 månaders lagring varav minst 24 på ekfat.

Vilka regioner är bra?

Rioja är den enda riktigt bra regionen. Övriga når inte riktigt ända fram. Generellt har de spanska vinerna sämre kvalitet än de franska och även de italienska. Precis som i Frankrike varierar kvalitetskraven för de olika distrikten. Varje Conseillo Regulador (lokalt kontrollorgan) bestämmer hur strikta deras regler ska vara. I Rioja är kraven högt ställda medan de kan vara mycket lägre i andra regioner.

Vilka årgångar ska jag leta efter?

De bästa Rioja-vinerna är från årgångarna 1994, 1995 och till viss del även 1999. Vad gäller viner från Riber del Duero ska du leta efter årgångarna 1994-1996 samt 1999.

Hur gör jag om jag vill hitta ett prisvärt vin?

Gå efter färgen på ”frimärkena” som finns på Riojavinernas flaskor. Många Riojaviner kan dock, liksom viner från kända regioner i Frankrike vara överprissatta eftersom efterfrågan på vin från denna region är så stor. En enkel regel att följa är dock att en Reserva oftast är helt okej och att en Grande Reserva helt säkert är ett bra vin.

Text: Jenny Sandström
Illustrationer: Magnus Eriksson, Coreklam

Källor:
Sommelier Jörgen Lindström Vinifera Konsult
Munkskänkarnas Vinbok, Forum Förlag, Författare: Catarina Hiort af Ornäs.
Sebastian Ekholm, Viña Española AB

Mer information och årgångstabeller hittar du på:
www.decanter.com
www.winespectator.com
www.tempranillo.nu