HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Koscherviner från Golanhöjderna

Klicka på pilen för att läsa mer

Systembolaget erbjuder sedan länge två koscherviner från Golanhöjderna.

Systembolaget tycker det är angeläget att kunna erbjuda koscherviner till de svenska kunder som så önskar.

I samband med lanseringen av ytterligare ett koschervin från Golan restes frågan om ursprungsangivelsen för dessa viner.

Den tidigare ursprungsangivelsen i Systembolagets varuinformation har varit ”Israel”. Detta har kritiserats från olika håll eftersom Golanhöjderna folkrättsligt är ockuperat område (enligt FN-resolution 497). Den korrekta folkrättsliga benämningen av området är ”Israel – ockuperat syriskt område”. Därför valde Systembolaget att börja använda denna ursprungsangivelse för viner från Golanhöjderna.

Samtidigt har kunnat konstateras att denna benämning uppfattas som ”politisk” och negativ av bland annat många i den grupp som kan antas vara intresserade av att köpa dessa viner. Systembolaget har därför beslutat att i fortsättningen inte ange något ursprungsland eller motsvarande för dessa viner.

– Vi konstaterar att våra försök att ange ursprung för viner från Golanhöjderna har mött kritik från olika håll. Vi kommer därför att avstå från att ange ursprung för dessa produkter i vår varuinformation. Vår ambition är att fortsätta erbjuda de kunder som så önskar koscherviner av god kvalitet, säger Systembolagets VD Anitra Steen.

Av Magnus Bergquist
Källa: Newsdesk