HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Internationella Kvinnodagen

Klicka på pilen för att läsa mer

Internationella Kvinnodagen firas av kvinnogrupper i hela världen den 8 mars. Denna dag högtidlighålls också av FN och är i många länder en nationell helgdag. Dagen uppmärksammas även i Sverige, men räknas knappast som någon helg- och festdag. Vinguiden.com kikar lite på historik, kvinnor och alkohol. Internationella Kvinnodagen är historien om hur vanliga kvinnor skrivit historia. Själva firandet kommer ur kampen för kvinnornas rätt att delta i samhället på samma villkor som männen. En kamp som pågått i åtskilliga sekel. I antikens Grekland startade Lysistrate en kärleksstrejk mot männen för att få slut på kriget och under franska revolutionen tågade demonstrerande parisiska kvinnor mot slottet Versailles med krav på rösträtt. Deras budskap var ”frihet, jämlikhet och broderskap”. Idén om en internationell kvinnodag uppkom i början av 1900-talet, som en följd av industrialisering, expansion och en alltmer snabbväxande befolkning. Den 28 februari 1909 firades den första Nationella Kvinnodagen i USA på initiativ av det amerikanska socialistpartiet. Ett år senare hölls ett internationellt möte i Köpenhamn där man, i syfte att hedra kvinnorörelsen, etablerade en internationell kvinnodag. 1911 deltog över en miljon kvinnor och män i möten hållna i Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz. Förutom rätten att rösta och att inneha ett offentligt ämbete krävde de rätten till arbete och yrkesmässig utbildning och ett slut på arbetsdiskrimineringen. Liknande möten ägde rum runt om i Europa under de kommande åren, bland annat för att protestera mot krig eller sympatisera med lidande kvinnor. 1917 strejkade de ryska kvinnorna för ²bröd och fred². Det skedde den sista söndagen i februari, efter att ett par miljoner ryska soldater dött i kriget, men det var en del av fredsrörelsen som inte uppskattades av de ryska politiska ledarna. De tyckte tidpunkten var illa vald. Efter bara några dagar tvingades dock den ryska tsaren att abdikera och den då provisoriska regeringen gav kvinnorna rösträtt. 1912 firades kvinnodagen för första gången i Sverige. 68 år senare bestämde FN att den Internationella Kvinnodagen ska firas den 8 mars. Tanken var att göra dagen till en opolitisk högtidsdag, det vill säga förändra den socialistiska kampdagen. Runt om i världen anses dock den 8 mars fortfarande vara den dag då kvinnor har möjlighet att kämpa mot kvinnoförtryck och kräva jämlikhet. På tal om rättigheter, så är det svenska motbokssystemet ett tydligt exempel på diskriminering av kvinnor. Under motbokens tid var i genomsnitt fem procent av motboksägarna kvinnor. När systemet avskaffades, 1955, hade den siffran mer än fördubblats. Vid den första erkända undersökningen av svenska alkoholvanor, gjord 1947, säger sig 12 procent av männen vara absolutister och 36 procent av kvinnorna. Under den här tiden fanns ytterst få kvinnliga alkoholister. I början av 90-talet tittade man på antalet storkonsumenter, där en veckokonsumtion motsvarar drygt 76 cl 40-procentig sprit drucket av personer äldre än 18 år. Resultaten visade på 9 procent manliga storkonsumenter och 4 procent kvinnliga (med veckoransonen 56 cl). Skrämmande höga siffror som idag, tio år senare, har stigit. Pratar man nutida alkoholmissbruk så utgår man oftast från en manlig missbruksnorm, Villkor och behov bedöms utifrån manliga kriterier och nästan all forskning och utveckling är tillägnat männen och deras alkoholmissbruk – trots att kvinnligt alkoholmissbruk har ökat markant de senaste åren. Kvinnor idag lever under ekonomiskt och yrkesmässigt lika förhållanden som män, vilket bidragit till en ökad vin- och spritkonsumtion. Ofta i kombination med ökad stress. Då ska man också ha i minnet att kvinnor rent fysiskt tål alkohol sämre än män. Nu låter kanske den 8 mars och Kvinnodagen som en tung och seriös dag. Men att en gång om året, på valfritt sätt, hylla kvinnan på hennes egen dag är väl lika enkelt som självklart..? Text: Marie Arpnäs