HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Historien om Systembolaget

Klicka på pilen för att läsa mer

Förutsättningarna har radikalt förändrats för Systembolaget från starten 1919 till idag. Från att ha inrättats som ett statligt kontrollorgan mot ett ohejdat supande står företaget idag inför uppgiften att försöka bli populärt. Det gör man genom ett stort förändringsprogram som ska vara klart till 2004 då svenska folket får säga sitt om monopolets framtid.

Vår ändrade syn på alkohol
Att synen på alkohol inte alltid har sett ut som idag vet väl de allra flesta. Bara de senaste tio åren har otroligt mycket hänt med vår syn på alkohol. Genom semesterresor i andra europeiska länder har vi fått en ökad insikt i hur andra länder hanterar alkohol och hur de ser på den. Att dricka vin till maten varje dag skulle ha ansetts som mycket märkligt för bara en tio år sedan och antagligen skulle man ha betraktats som alkoholist om man gjorde det. Idag rekommenderar läkare sina patienter att dricka ett glas om dagen och tidningarnas hälsobilagor berättar om vinets positiva verkningar. Idag är det i princip ingen som skulle reagera om någon i omgivningen drack ett eller två glas vin om dagen. Märkligt hur vi kan förändras så snabbt. Förutom att våra alkoholvanor förändrats har vår restaurangkultur närmat sig kontinenten. Uteserveringarna har parkerat för gott på trottoarerna och vi går ut och äter både till vardag och fest. Också detta påverkar vår alkoholkonsumtion.

46 liter brännvin per person och år
För att vara helt ärlig är det vår konsumtion av vin som har ökat mest. Problemen med alkoholens skadeverkningar under 1800-talet och början av 1900-talet berodde inte så mycket på vinkonsumtion, som knappt existerade om man jämför med idag, utan på spriten. Ännu på 1800-talet fick många arbetare betalt i sprit. Arbetsförhållandena var svåra och på sin enda lediga dag i veckan dränkte man sorgerna i riktiga fylleslag. Brännvinskonsumtionen uppgick 1829 till 46 liter per person och år i Sverige och antalet brännvinspannor beräknades uppgå till 175.000. Redan 1850 kom ett av de mer allvarliga försöken att införa statlig kontroll av brännvinstillverkning och försäljning då några bergsmän i Falun bildar det första systembolaget ”I sedlighetens intresse”. Hela vinsten gav de bort till allmännyttiga ändamål.

Statlig kontroll införs
1865 bildades AB Göteborgssystemet och 1905 beslutas att all brännvinsförsäljning i landet ska skötas av särskilda bolag under viss statlig kontroll. 1912 inför AB Göteborgsbolaget anmälningsbevis för spritinköp och 1914 börjar AB Stockholmssystemet införa motbokstvång och individuell ransonering. 1917 tar AB Vin & Spritcentralen över all partihandel och samtidigt införs ett förbud mot starkölsförsäljning. 1919 införs motboken och Systembolagen får monopol även på vinförsäljningen. Situationen var allvarlig och en stark opinion hade bildats mot all alkoholförsäljning. 1922 röstade 889.000 personer för och 925.000 personer mot ett totalförbud mot alkoholförsäljning i en landsomfattande folkomröstning. Nykterhetsrörelsen var stark och många människor var helt emot alkohol och helnykterister. Några goda verkningar av alkoholkonsumtion var inte kända men de negativa erfarenheterna många.

Systembolaget blir riksbolag
1955 slopas motboken och starkölsförbudet. Systembolaget blir ett så kallat riksbolag. Två år senare inför regeringen spärrlistor och legitimationsskyldighet. Samtidigt börjar Systembolaget sin propaganda för mildare dryckesvanor. Under sextiotalet skärper man legitimationsbestämmelserna, inför mellanölet II B och sänker inköpsåldern från 21 till 20 år. På sjuttiotalet avskaffas mellanölet II B och spärrlistorna, en ny lag träder i kraft som reglerar butiksetablering och reglerna om marknadsföring skärps. På åttiotalet kommer en ny lag om langning samt ett beslut om lördagsstängt. 1991 öppnas den första självbetjäningsbutiken på prov, en ny alkohollag träder i kraft samt ett nytt avtal mellan staten och Systembolaget. EU har börjat påverka Systembolaget och 1993 får regeringen en skrivelse som säger att monopolet får finnas kvar. Redan två år senare beslutar EU-kommissionen dock att Vin & Sprits monopol av import, export, tillverkning och partihandel ska avvecklas. Systembolaget har heller inte längre rätt att ha monopol på försäljning till restauranger. Under år 2000 börjar Systembolaget ha lördagsöppet på prov i sex butiker i landet och 2001 beslutas om lördagsöppet i hela landet. Provverksamhet med näthandel startar under år 2000 och försöket utreds under år 2002.

Svenska folket avgör framtiden
År 2004 ska hela Systembolagets verksamhet vara anpassad till EU:s krav. Svenska folket avgör om Systembolagets framtid. Därför satsar man stenhårt på marknadsföring och varumärkesprofilering under hela början av 2000-talet. Med en totalt förändrad samhällssyn på alkohol i stort och vin i synnerhet har förutsättningarna för monopolet starkt förändrats för Systembolaget. Syftet som från början var att stävja ett ohejdat supande är idag inte riktigt lika relevant. Istället satsar man mer på ”ett socialt och etiskt ansvarstagande” i stort. Med det menas att Systembolaget fått en mer utbildande och informerande roll och mindre av den kontrollerande och restriktiva roll man hade i början av 1900-talet. Istället för att vara statens kontroll av alkoholkonsumtionen i landet blir Systembolaget mer och mer ett företag som vill stå för en god kvalitet, ett stort sortiment och god service. Idag har vi blivit så kontinentala att något annat hade varit en omöjlighet.

Vinguiden.com
Illustration: Magnus Eriksson, Coreklam

Källa:
Systembolagets kundtjänst