HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Gott för några

Klicka på pilen för att läsa mer

Den 4 oktober öppnar Hallwylska museet i Stockholm en gastronomisk utställning om mat och matbestyr på palatset för 100 år sedan. I reklamen frågas det: Vad åt man till vardag och fest?.

Det är lätt att undra vilka som avses med ordet ‘man’ – för det var väl knappast så att det överdåd av tillbehör, porslin och högreståndsfestligheter var något att tänka på för de familjer i Norrland som gemensamt släpat ihop överdådet till familjen i Stockholm.

De lungsjuka barnen som sällan fick nå vuxen ålder, eller de mammor som fick baka sitt bröd med bark – var nog heller inte bjudna att smaka rikedomen som deras män karvat ur skogen.

Men sisåhär ett hundra år senare ska vi i allmogen alltså få komma in och begapa vad de besuttna gjorde medan våra förfäder svalt. Kul med kulturhistoria i sådant nära tidsperspektiv.

Och jag tror säkert herrskapet var måna om sin stab på palatset och lät dem nigande smaka en kaffetår mellan anrättningarna som dåtidens bratts och stekare belevat frossade i.

Text Magnus Bergquist

Recept: En ananas
3 dl sockerlag 82 hg toppsocker, 1,5 dl vatten)
425 g socker
2,6 liter söt grädde
18 ägg

En ananas resnas wäl från allt yttre hårda, hwarefter den sönerskäres mycket fin och sockras wäl samt nedlägges i en glasburk, som wäl betäckes. På detta sätt bör den blifwa stående två dagar. Aftonen förr än glace skall göras, påhälles koks swag sockerlag, som då bör vara kall. Derefer silas den, och några droppar citronsyra idrypas.

En kanna söt grädde sättes på elden med ett skålpund socker, att uppkoka. Aderton ägg, hwarifrån skiljes 6 hwitor, uppwispas wäl, och den kokta grädden slås på äggen under stark wispning; den påsättes åter, men får ej koka, utan endast tjockna. Sedan hälles det tillbaka i ett fat och wispas till det blir kallt; hwarefetr det silas en gång genom den hårsikt och hälles sedan i glace-dosa, hwilken förut bör hafwa warit nedfrusen en timmes tid; arbetas och klappas så, att den blifwer wäl smidig.