HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Franska moln på flaska

Klicka på pilen för att läsa mer

Abbott, Sneyd och Anderson heter en framgångsrik trio bestående av två tredjedelar Australien och en tredjedel England. Deras gemensamma arbeten och intressen har resulterat i ett företag som producerar och exporterar franska viner till övriga världen. Vinguiden.com har träffat Dr Nerida Abbott. - Många reagerar på att våra viner heter Abbotts. Namnet upplevs som engelskt eller icke-europeiskt men de som smakar vårt vin säger med övertygelse att det är franskt. Namnvalet är medvetet med tanke på att vi framför allt marknadsför oss i engelsktalande länder, säger Nerida Abbott och visar några av sina flaskor. Moln och vindar är de Abbottska vinernas huvudtema. Vissa är döpta efter vindgudar och flaskorna bär etiketter med namn som Cumulus, Cirrus, Caurus och Cumulo Nimbus. - Vi vill gärna ära den mark och de omständigheter som bidrar till att druvorna ger goda skördar. Klimatet är minst lika viktigt som de plantor du sätter i marken eftersom naturens krafter både kan hjälpa och stjälpa en skörd. Våra två senaste viner, Boreas och Caurus, har fått sina namn från den grekiska nordanvindguden respektive en mindre känd väst-nord-västvindgud. Man kan inte låta bli att undra varför två stycken australier och en engelsman producerar franska viner i Frankrike. Abbott, Sneyd & Anderson äger nämligen inga egna vingårdar utan samarbetar med utvalda lokala odlare. De kontrollerar druvor och övervakar vintillverkningen för att i slutändan blanda och välja viner tills alla parter blir nöjda. - Det är lättare att gå i bakåt i tiden om jag ska berätta om vårt företag och våra viner. Jag började själv som vinstuderande på Universitetet i Adelaide, kom i kontakt med Australiens då ledande shirazproducenter och började så småningom att jobba som konsult för olika vinföretag i bland annat Spanien och södra Franrike. - Min man, Nigel Sneyd, har nästan 20 års erfarenhet av vintillverkning, både i Australien och Frankrike. 1994 blev han chef över BRL Hardy´s Domaine De La Baume i vindistriktet Languedoc i södra Frankrike. Ett arbete som han lämnade för att ihop med mig och den etablerade vinmakaren Guy Anderson skapa egna viner, märkta med Abbotts etiketter. Den del av Frankrike där Abbott-vinerna kommer ifrån har ett synnerligen pålitligt klimat vad gäller vinodling. Mätt i hektar har Languedoc dessutom vinodlingar som är dubbelt så stora som Australiens totala antal odlingar. De viner som Abbotts koncentrerar sig på är de mer traditionella, extra prima ²appellations d´origine controlées² (AOC). Appellation controllée innebär att innehållets etikett måste ange att vinet verkligen är odlat och framställt i det namngivna distriktet, kontrollerat enligt fransk lag. - Vi har bara ett vitt vin, Caurus, vilket har att göra med den lilla mängden vitvinsplantor här i distriktet. För att tillverka vitt vin krävs en dyr, specialiserad och betydligt mer avancerad utrustning än vid rödvinstillverkning. Den mängd vitt vin som görs i typiskt ²röda² disktrikt blir, tyvärr, oftast inte så bra och eftersom vårt mål är att tillverka högkvalitativa produkter kräver Caurus-vinet extra noggrann bevakning. Nerida Abbott betonar vikten av ett gott samarbete med de lokala odlarna och vinmakarna. Abbotts övervakar tjugo vinhus och fjorton av dessa finns i Minervois-distriktet, där framför allt shirazdruvorna är extra fina. De övriga hittar man bland annat i Coteaux du Languedoc. - Abbotts Cumulo Nimbus Minervois är gjort endast av shirazdruvor och är en av tre nya vinsorter som har fått mogna i ekfat. Ekfat med varierande ålder och ursprung, tänkta att förhöja smakerna på respektive vin utan att för den skull ta över de naturliga fruktaromerna. Abbotts viner börjar bli riktigt stora på exportmarknaden. För fyra år sedan tillverkades 5 000 lådor med shiraz-vin. I år väntas den siffran stiga till 70 000 lådor vin! Hur är det möjligt? -Vi kan växa så fort som vi gör tack vare att vi inte själva äger några vingårdar. Istället har vi förmånen att samarbeta med flera duktiga vinmakare så att vi kan ägna mer tid åt att visa världen vad vi har och vad vi gör, avslutar Dr Nerida Abbott. TEXT & FOTO: Marie Arpnäs