HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Fortsatt lördagsöppet

Klicka på pilen för att läsa mer

Försöket med lördagsöppet på Systembolaget som pågått under ett års tid har fallit väl ut. Alkoholforskarna Thor Norström och Ole-Jörgen Skogs rapport visar att de farhågor som fanns om ökat våld i samhället inte har infriats. Resultatet blir att invånarna i de så kallade experimentområdena; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Stockholm och Skåne, även framöver kommer att kunna handla öl, vin och sprit på lördagarna. Marginella skillnader I den forskning som presenteras i den delrapport som kommit ut i dagarna har dels påverkan på alkoholförsäljningen dels skadeindikationer skattats. Rapporten visar på marginella skillnader, både vad gäller ökad alkoholförsäljning och vad gäller alkoholrelaterade skador som rapporterats till polisen. De brott som har kontrollerats är: … Misshandel mot kvinna inomhus, offer och gärningsman bekanta … Misshandel utomhus … Misshandel totalt … Rattfylleri Beslut senare i vår Rapporten ska nu ligga till grund för regeringens beslut om lördagsöppet som redovisas senare i vår. I avvaktan på att beslut skall fattas i frågan fortsätter försöksverksamheten med lördagsöppet. 1 juli startdatum Villkoren för att införa lördagsöppet i resten av landet är att rapporten inte visar på ²avsevärda sociala nackdelar², enligt socialminister Lars Engqvist. Något som denna delrapport alltså inte gör. Om inte den fortsatta försöksverksamheten visar motsatta resultat ser det med andra ord ut som om Sveriges samtliga län har lördagsöppna Systembolag från och med 1 juli i år. TEXT: Jenny Sandström, Inovit BILD: Bertil Eriksson/Pressens Bild Läs hela rapporten på Regeringens hemsida: http://social.regeringen.se/