HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Ekovin – en stark trend

Klicka på pilen för att läsa mer

Organiskt odlade viner, eller ekoviner, har blivit trend och på Systembolaget har man märkt av ett starkt ökande intresse från konsumenterna. Vilka viner som är ekoviner är dock inte helt lätt att reda ut. En generell beteckning saknas på grund av att odlarna har olika syn på den organiska odlingen och att olika organisationer strider om hur certifieringen ska gå till.

Före 1950 existerade inga bekämpningsmedel och vinproducenter och andra bönder stod handfallna inför skadeinsekter och diverse sjukdomar som drabbade deras plantor. På femtiotalet framställdes det ena kemiska bekämpningsmedlet efter det andra och besprutning och gödning formligen exploderade i vinodlingarna. Man trodde att man äntligen hittat den ultimata lösningen på skadeproblemen. Med åren ökade dock människors insikt om miljöskador och negativ påverkan på mat och dryck på grund av de gifter som bekämpningsmedlen lämnade kvar i kretsloppet. Attitydförändringen ledde till en ökad forskning inom området och så småningom till den tydliga ekologiska trend vi ser idag.

Jordmånen i centrum
Synen på vad organisk vinodling innebär skiljer sig mycket mellan odlare. En gemensam nämnare är dock synen på jordmånen som viktigare än plantan. En organisk odlare sätter den mikrobiologiska aktiviteten i jorden i centrum, dels för att skydda jorden men också för att få ett bättre vin med större karaktär. De organiska odlarna anser att besprutning och konstgödsling medför en utslätning av olika jordmånars karaktärer och får till följd att viner över hela världen får en allt mer likartad smak. En annan gemensam tanke är att skydda den lokala miljön från miljöföroreningar i form av utsläpp, avgaser och bekämpningsmedel som kan läcka ut i grundvattnet. Man skulle kunna karaktärisera en ekoproducent som att det är en odlare som inte besprutar, satsar på bra jordmån, tycker att det är viktigt med en levande mylla och som tar hänsyn till andra levande växter runt omkring vingården. Detta kontrasterar mot den industriella vingården där man har vinstockarna som enda gröda. De ekologiska odlarna försöker få in inslag av annan växtlighet emellan vinrankorna för att befrämja miljön i vingården.

Inte hälsosammare vin
Det finns en utbredd missuppfattning om att ekologiska viner är hälsosammare än andra. Så är det inte. Alla viner innehåller alkohol och en viss mängd svaveldioxid oavsett om druvorna till vinet är organiskt eller konventionellt odlade. Det är en generell trend bland producenter att odla mer ekologiskt och bespruta mindre så det är inget som är specifikt för just ekovinerna. Många vinproducerande länder lyder också under någon form av vinlagstiftning, som begränsar besprutning och har tydliga regler för vilken typ av gödsel som får användas.

Ekovinerna ska bli synliga
1995 fanns två ekologiska producenter i Systembolagets sortiment. Antalet ekologiska produkter har idag ökat till 25. Det låter inte som en markant ökning men bakom siffrorna döljer sig ett stort mörkertal av organiskt odlade viner som inte får betecknas som ekologiska på grund av att de inte är EU-kontrollerade.

– Vi håller på att förbättra informationen i butikerna. Ekologiska viner kommer att få en särskild markering på hyllkanten under nästa år. Vi planerar också att förbättra informationen om ekologiska viner i vår prislista. Systembolaget kommer under nästa år att efterfråga fler ekologiska viner än tidigare. Vårt mål är att på något sätt göra det enklare för kunderna att hitta de viner som odlats ekologiskt, säger Jens Lindberg på Systembolagets kundtjänst.

Får inte kallas ekologiska
De viner som anges vara ekologiskt odlade på Systembolaget ska idag ha fått beteckningen ”ekovin” av en kontrollorganisation som är godkänd av EU. En del odlare vill dock inte ha någon övergripande ekobeteckning även om de odlar druvor efter ekologiska principer. De vill inte förknippas med det dåliga rykte som vissa mindre nogräknade producenter givit ekologiska viner. Ett annat skäl är att man inte vill binda sig vid ett beslut om att inte använda vissa bekämpningsmedel de år väderleken är extremt missgynnsam. Vissa ambitiösa producenter som gör fantastiska ekologiska viner får inte kallas för ekologiska eftersom de inte tillhör en ekologisk organisation. Chapoutier i Rhônedalen är en odlare som tillhör de mest extrema biodynamiska odlarna, liksom Nicholas Joly i Loiredalen, Olivier Leflaiver och Bize-Leroy i Bourgogne. Ingen av dessa producenter har en ekologisk beteckning på Systembolaget.

Frankrike leder utvecklingen
Frankrike har, som på många andra områden i vinnäringen, även lett utvecklingen av den organiska odlingen. Man skulle kunna tänka sig att vinländer med ett varmare och torrare klimat skulle ligga längre fram bland de ekologiska odlarna. Det är nämligen mycket enklare att göra ekologiska viner i ett torrt och varmt klimat eftersom ett fuktigt klimat underlättar förekomsten av diverse svampsjukdomar vilket kan medföra att vinstockarna och deras frukt angrips. I vissa franska vinområden är det betydligt svårare att odla efter organiska principer än på exempelvis Sicilien. Australien och Chile har ett perfekt klimat för organisk odling men har ändå inte riktigt hängt med i den ekologiska trenden. Ett är i alla fall säkert, vi kommer att få se fler ekologiska producenter framöver!

Text: Vinguiden.com
Illustration:Magnus Eriksson, Coreklam

Källor:
Jens Lindberg, Systembolagets kundtjänst
Oxford Companion of Wine
Organiska/ekologiska viner, artikel av Urban Laurin