HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Ekologiskt vin

Ekovin, ekologiskt vin, organiskt vin eller vin gjort på ekologiska druvor… Jodå, kärt bar har många namn. Men i stort handlar det om miljövänligare vin, vad det än innebär.

Samtidigt kämpar ekovin med en stämpel, stämpeln att vara ett vin med lägre kvalitet, där andra anspråk än just kvalitativa fått styra. Miljö före kvalitet, så att säga. Men det är gammalt, mycket gammalt. Idag är ekovinerna att betrakta på precis samma sätt som vanligt vin: det finns bra vin och det finns mindre bra vin.

Klicka på pilen för att läsa mer

Populära ekologiska viner

Vad är ekologiskt vin?

Ekologiskt vin, eller eko-vin, är ett vin tillverkat utan hjälp av kemiska bekämpningsmedel som verkar inifrån vinrankan och lämnar spårämnen i druvan. Samtidigt ska man vara medveten om kraven för ekovin varierar i olika delar av världen.

Inom EU ska druvorna odlas utan konstgödsel, utan kemisk ogräsbekämpning och utan kemiska växtskyddsmedel som tränger in i vinrankan. I exempelvis USA får exempelvis sulfiter inte tillsättas.

Besprutning är tillåten
Traditionell besprutning med kopparsulfat är tillåten för ekologiska viner i alla länder.

Inom EU får röda ekologiska viner innehålla maximalt 100 milligram sulfiter per liter. Vanliga viner får innehålla 50 milligram mer.

Vita ekologiska samt ekologiska roséviner får innehålla 150 milligram per liter. Även här får vanliga viner innehålla 50 milligram mer per liter.

Eko-certifieringar

Det finns flera certifieringar där de flesta överensstämmer någorlunda. I Sverige har vi KRAV som följer EU:s definition på ekologiskt vin. Dessutom garanterar märkningen de viktigaste reglerna för bland annat socialt ansvarstagande när det kommer till social orättvisa, mänskliga rättigheter, diskriminering samt obligatorisk skolgång för minderåriga.

Sedan finns även Ecovin (Tyskland) och Ecocert (Frankrike), två av de vanligaste, som båda följer EUs regelverk. Däremot ställs inga etiska krav inom de båda certifieringarna.

Reglerna för ekologiskt vin tar bara hänsyn till odlingen och inte till vintillverkningen.

Andratermer för ekovin

Visst är det en djungel med både organisationer som ekocertifierar och med alla olika begrepp som i princip står för samma sak. Ned följer en sammanfattande lista över de vanligaste termer man gärna kommer i kontakt med när det handlar om ekologiskt vin.

• Organiskt vin, samma som ekologiskt
• Biologiskt vin, samma som ekologiskt
• Naturvin, en slags hardcore-version av ekologisk där de flesta odlarna inte använder ens svavel. Men det finns ingen reglering kring naturvin, varföre begreppet blir mer ett statement
• Biodynamiskt vin, ekologiskt vin men som följer den biodynamiska visionen, en idé där man tittar på hela processen och inbegriper Rudolf Steiners filosofi. Här gäller et samspel mellan odling, månens kretslopp och samspel mellan naturens olika komponenter. Och ja, vissa gräver ner kohorn i jorden.

Är Fairtrade även eko?
Fairtrade är ett allt vanligare begrepp även inom vinnäringen. I Sverige är detta samma sak som Rättvisemärkt, men som idag går under benämningen Fairtrade. Detta innebär i korthet att druvorna till vinproduktion är odlade så att det bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för druvodlarna.

Främst rör vi oss nu i länder som Sydafrika samt de i Sydamerika. Men märkningen tar även upp miljötänk, rätten för arbetarna att organisera sig fackligt samt odlarfamiljers rätt att ha barn i skolan.

Däremot handlar det nödvändigtvis inte om att druvorna odlar utifrån explicit ekotänk.

Faran med ekologisk odling

Vindruvan är den kraftigaste besprutade frukten i världen. Att då inte bespruta sin odling innebär att stora hänsyn tas till miljön. Eftersom det även inom ekologisk odling får besprutas med kopparsulfat, ansamlas koppar i jorden där druvorna växer. Koppar har hör toxicitet, förgiftningsgrad, vilket i slutändan kan leda till att fortplantningsförmågan kan störas.

Helt ofarligt för miljön är alltså inte ekologisk odling. Men samtidigt vet vi att flera människor runt om i världen dör av för höga halter av bekämpningsmedel. Ytterligare en anledning till att välja ekologist odlat vin.

Vilka länder är störst på ekovin

I alla vinproducerande länder tillverkas ekologiskt vin. Nya Zeeland nämns med respekt då de flesta vingårdar skippar eventuella bekämpningsmedel. I USA och i Kalifornien gör man idag stora ansträngningar när det kommer till ekologisk odling, liksom i både Washington och Oregon.

Chile är per definition det land som torde vara bäst på ekoodling. Läger ger Chile enorma fördelar då landet knappt har skadeinsekter. Även Swartland i Sydafrika har kommit att bli ett viktigt vinområde för produktion av ekologisk odling.

Framtiden för vin och ekologi

Den nordiska marknaden har varit trögstartad när det kommer till ekoviner, men idag är det en helt annan sak. Ekoviner ökar stort och konsumenter visar allt större intresse för ekologiskt vin, egentligen oavsett var det kommer ifrån. Trenden är också ivrigt påhejad av Systembolaget som efterfrågar alltfler ekologiska viner.

Många bedömare menar att ekovinet kommer att växa sig allt starkare. De viner med flexibel karaktär som nådda den internationella marknaden vid 1980-talets början, ser vi inte längre skymten av.

Rumsrent ekovin
Ekovinet har alltså blivit rumsrent även ur ett kvalitetsperspektiv, något som stärker vinet. Idag finns det, emellertid, liksom i den övriga vinindustrin, bra och dåliga viner även inom ekovinsindustrin.

Kanske är ekovinet också ett måste för framtiden. Miljöhänsyn har kommit att bli allt viktigare och även inom vinnäringen, ett av världens viktigaste jordbruk inte minst, måste man ta sitt ansvar.