HEM

Bidrag till välfärden

Klicka på pilen för att läsa mer

Enligt konsultfirman Ernst & Young bidrar den svenska bryggerinäringen årligen med 21 000 årsarbeten och drygt 5 miljarder kronor till den svenska ekonomin.

Konsultfirman Ernst & Young, med säte i Holland, har på uppdrag av The Brewers of Europe beräknat hur stor branschens inverkan är på den europeiska ekonomin.

I rapporten konstaterar man att bryggerinäringen i Sverige sysselsätter drygt 4000 personer. Ytterligare 1500 heltidsarbetare är sysselsatta med att transportera ingredienser till bryggerierna och öl till detaljhandel och restauranger. I parti- och detaljhandeln samt i servicesektorn finns 16 000 heltidsarbetare sysselsatta med öl. Sammanlagt berörs över 21 000 årsarbetare av den svenska bryggerinäringen.

Bryggerinäringens bidrag till den svenska ekonomin kan också uttryckas som det mervärde som branschen tillför den svenska ekonomin. I rapporten beräknar man det årliga mervärdet till drygt 5 miljarder svenska kronor.

– Vi har länge stirrat oss blinda på att bryggerinäringen ”bara” har 4000 anställda men nu kan vi konstatera att denna ”lilla” industri berör mer än 21 000 personer och är ett viktigt tillskott i den svenska marknadsekonomin, säger Peter Mattsson , VD på Svenska Bryggareföreningen.

– Skulle de svenska bryggerierna få en skattesänkning på öl och därmed öka försäljningen via den legala handeln i Sveriges skulle sannolikt hela kringindustrins mervärde öka markant, fortsätter Peter Mattsson.

Av Magnus Bergquist
Källa: Newsdesk