HEM
Vinguiden är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här

Atomsopor i vingården

Klicka på pilen för att läsa mer

Greenpeace menar att grundvattnet på mindre än tio kilometers avstånd från de legendariska vindruvsodlingarna i Champagne redan är förorenat på grund av läckage från den närbelägna förvaringsanläggningen för radioaktivt avfall i Soulaine.

Problemen med förvaringen av det radioaktiva avfallet i Champagne-Ardenne uppdagades i slutet av april. Den franska strålsäkerhetscentralen DGSNR rapporterade i slutet av maj om sprickor i de kapslar där det radioaktiva avfallet förvaras. Greenpeace har kontaktat de lokala jordbrukarna och champagneproducenterna för att informera dem om den överhängande risken för radioaktiv förorening.

Största delen av det utbrända kärnbränslet i Soulaine i östra Frankrike härstammar från elbolaget Electricite de France (EdF) och AREVA.
Atomsopor fraktas varje vecka från olika franska orter till Champagne
där förvaringsplatsen i Soulaine kommer att svälja upp till en miljon
kubikmeter kärnbränsle, däribland plutonium. I Soulaine förvaras också utländskt kärnavfall i strid med fransk lagstiftning – bland annat från Sverige.

Liknande fall i franska Normandie
Greenpeace avslöjade nyligen ett liknande fall i La Hague i Normandie
där radioaktivt avfall har läckt ut till grundvattnet. Grundvattnet, som används av de lokala boskapsskötarna, innehåller det radioaktiva ämnet tritium. Tritiumhalterna överskrider EU:s gränsvärden nittio-falt.
Anläggningen i Champagne kommer enligt planerna att ta emot mer än tre gånger så mycket tritium som den i Normandie.

– I flera decenniers tid har kärnkraftsindustrin försäkrat att dylika
förvaringsplatser är hermetiskt tillslutna och att bästa möjliga
säkerhetsföreskrifter tillämpas. I verkligheten är förvaringsplatsen i Normandie rena rama katastrofen. Nu ser vi belägg för liknande läckage i Champagne. Detta här illustrerar hur Frankrikes hantering av kärnbränslet har spårat ur. Antagligen är det bara toppen av isberget, säger Shaun Burnie, kärnkraftsexpert på Greenpeace.

Av Magnus Bergquist
Källa: Newsdesk