HEM

Alkoholfritt vin

Smaken sitter i alkoholen, det är sedan länge ett vedertaget faktum. Men går det då att producera vin utan alkohol som smakar? Jo, men då ska vi betänka att det kommer att smaka mer druvjuice än vin, vilket det också är. Vin är ju per definition en jäst produkt på druvor som ska innehålla minst 7,5 volymprocent. Så redan i namnet ligger en felaktighet som skapar förväntningar. Och möjligen irritation.

Men om vi ser till vad alkoholfritt vin är, druvjuice som framställs på ett mer komplicerat sätt, lär vi oss att bedöma det mer rättvist.

Klicka på pilen för att läsa mer

Tips på alkoholfria viner

Varför vin utan alkohol?

Kanske är det en samvetsfråga att vi mer och mer tittar på alkoholfria alternativ. Samtidigt finns många som inte dricker alkohol av olika anledningar, och vinindustrin vill ju nå även dessa.

Sedan är det kulturellt och politiskt betingat och det är inte en tillfällighet att det svenska monopolet, med de politiska förbehåll Systembolaget verkar under, är en av de enskilt största återförsäljarna av alkoholfria drycker, inklusive vin.

Öl steget före
Ölindustrin ligger här långt före och har under några decennier lyckats skapa intressanta alternativ till traditionell öl. En del hävdar att det har att göra med att öl är en enklare, mindre komplex produkt och att det därför är lättare att producera alkoholfritt öl som smakar öl. Motsvarande har man inte lyckats med inom vinnäringen på många år och visst har vinindustrin därför mycket att lära av ölnäringen.

Nu ska i sanningens namn sägas att det börjar dyka upp alkoholfritt vin som för tankarna till vin och inte bara att de paketeras som om det vore vin, alltså i vinflaskor med vinetiketter. Men det har tagit många, många år. Innan var de flesta alternativen ofta uppsötade och smakade druvsaft som mer förde tankarna till saftflaskan än vinbuteljen.

Vad är alkoholfritt vin?

Själva begreppet är en motsägelse då vin enligt EU:s lagstiftning säger att ett vin ska vara tillverkat på godkända druvor och helt eller delvist jäst samt ha en volymprocent på minst 7,5. Alltså, vin måste innehålla alkohol för att det ska kallas vin. Ett alkoholfritt vin får innehålla som mest 0,5 procent alkohol för att det fortfarande ska betraktas som alkoholfritt.

Men om vi skippar semantiken (nog så viktigt när det kommer till lagstiftning förvisso) tillverkas denna dryck allt oftare som ett vanligt vin, rött som rött, vitt som vitt, rosé som rosé och bubbel som bubbel. Nästan. Det görs för att vinerna ska smaka så mycket som möjligt när man sedan separerar alkoholen från drycken.

Tre sätt att tillverka alkoholfritt vin

I korthet kan man säga att det finns tre metoder för att producera vin utan alkohol. Men att samtliga innebär att man först tillverkar ett vin med alkohol och att detta föregås av traditionell vintillverkning med skörd i vanlig ordning. Det är viktigt att säkerställa druvornas kvalitet även vid denna typ av vinframställning. Det är samtidigt nu, när alkoholen ska bort, som äventyret börjar.

Spinning Cone Column
Den ena metoden för tillverkning av alkoholfritt vin kallas Spinning Cone Column och går ut på att det vin som tillverkats centrifugeras i en kolonn (column) som har roterande (spinning) koner (cones) och får de flyktiga ämnena i vinet att förångas. På det viset separeras doftämnena och alkoholen från vinet. Sedan blandas dessa doftämnen tillbaka i den alkoholfria musten (egentligen vatten).

Destillering
Den andra metoden, utan inbördes rangordning när det kommer till resultat, är rätt och slätt en destillering, vilket innebär att vinet hettas upp och att man därmed kan separera alkohol, doftämnen och vätskan, alltså vattnet/musten. När detta är klart, blandar man de aromatiska ämnena i vattnet för att få fram en så snarlik produkt som möjligt.

Omvänd osmos
Den tredje metoden burkas beskrivas som omvänd osmos. Själva begreppet innebär mer tekniskt att man med hjälp av ett yttre tryck låter vattenmolekyler vandra genom ett membran. Följden när det kommer till produktion av alkoholfritt vin blir att alkoholen stannar kvar på ena sidan av membranet, medan vattenmolekyler och aromämnen passerar genom det.

Dyr saft eller alternativ till vin

Svaren går isär när frågan ställs: Är alkoholfritt vin dyr druvsaft eller ett fullvärdigt alternativ till traditionellt vin?

För dyrt är det med alkoholfritt vin och eftersom det ofta är alkoholen vi betalar för enligt svensk skattelagstiftning, borde vinet vara billigare. Eller? Nja, med tanke på att tillverkningskostnaden för det alkoholfria vinet är hög, blir också prislappen betydligt högre än för en flaska vanlig druvjuice.

Varför krångla till det?
Men varför då krångla till det och först göra ett vin med alkohol, med jäsning av druvor, för att sedan ta bort alkoholen? Helt enkelt därför att det är i själva jäsningsprocessen vinet får sina unika smaker, aromer, nyanser och karaktärer från druvsorterna.

Sedan går det ju knappast att skriva alkoholfritt vin på en flaska druvmust om det inte först har tillverkats som vin. Enligt EU:s lagstiftning definieras dessutom alkoholfritt vin som vin vars ”alkohol fysiskt har avlägsnats eller där jäsningen av druvorna styrts så ingen alkohol producerats”.

I väntan på bättre kvalitet

Den kanske allra största invändningen mot alkoholfritt vin är relationen pris kvalitet, eller snarare: relationen pris smak. Att betala 60 kronor för 75 centiliter druvmust, förvisso vin innan det buteljerats, är för många oöverstigligt med tanke på den kvalitet produkten, med några undantag, ger uttryck för.

Om framtiden ska säkras för vinindustrin som sneglar mot att blidka konsumenten av alkoholfritt vin, eller alkoholfria drycker i stort, måste kvaliteten helt enkelt bli bättre, spår många bedömare.

Alltså, lägre pris och bättre kvalitet. Så får vi se hur många producenter som vågar anta den utmaningen.