HEM

Vinproduktionen minskar dramatiskt

De senaste femton åren har vinproduktionen minskat radikalt. Så pass att bedömare menar att det längre fram kan komma att råda brist på vin. Samtidigt håller vinkartan på att ritas om.

Europa har länge dominerat vinproduktion. Men nu ser vi tendenser att Nya världen kommer starkt, och det är framför allt Asiens vinländer som ökar, både i vingårdsareal och i produktion. Föga överraskande är det Kina med sina närmare 1,5 miljarder invånare, som tar täten. Landet är nu en större vinnation är både Sydafrika och Chile.

Fortfarande är det emellertid samma trio som dominerar, nämligen Italien, Frankrike och Spanien. Men avståndet är inte lika stort mellan de växelvisa ettorna Italien och Frankrike mot ständiga trean Spanien som på sistone ökat takten. Samtidigt kommer USA snart ikapp. I alla fall om utvecklingen fortsätter som den gör. Det visar siffror som OIV, Office International de la Vigne et du Vin, nu presenterar.

Vinproduktionen minskar oroväckande mycket

Samtidigt minskar vinproduktion globalt. Och där är det i synnerhet Gamla världen som står för den negativa trenden. Sett i ett längre perspektiv ser vi dessutom att minskningen varit konstant sedan 2000. Under dessa år har vinodlingsarealen tappat 300 000 hektar, vilket motsvarar Australien och Sydafrikas sammanlagda areal – tillsammans.

Detta har lett till spekulationer om att det inom en snar framtid kan komma att bli ont om vin, inte minst då konsumtionen stiger i synnerhet i Nya världen. Åter är det Kina men också USA som står för en stor del av ökningen.

Idag står Europa för 54 procent av arealen. Den världsdel som ökat mest är Asien som idag har nästan en fjärdedel, 24 procent, av odlingsarealen, Syd- och Nordamerika står för 14 procent, Afrika fem procent och Australien tillsammans med Nya Zeeland för tre procent.

Tio i topp-listan över de största vinproducerande länderna (i miljoner hektoliter):