HEM

Aktuellt

Vinfamiljen Alighieri åter på hemmaplan

Italiens Dante Alighieri, poet i landsflykt, dog i Verona för snart 700 år sedan. Nu återvänder hans släktingar till ursprungstrakten. Detta för att producera vin i samarbete med vinfirman Masi.

Att Dante Alighieri på sätt och vis skulle höra ihop med vin är det möjligen inte så många som vet. Historien om den store poeten kan annars beskrivas mycket kortfattat: Poet och författare, nationalskald. Verksam i Florens i Toscana där han också bodde. Men han tvingades i landsflykt efter politiska meningsskiljaktigheter med stadens mäktiga härskare. Så småningom slog han sig ner i Verona där han ska ha slutfört delar av sitt epos som skulle komma att bli ett av litteraturhistoriens mest erkända och uppskattade verk. Dante Alighieri dog 1321. Senare köpte hans son Pietro en vingård. Året var 1353. Platsen Gargagnago i västra Valpolicella.

Vinet fick en alltmer central roll för familjen Alighieri och har så haft alltsedan dess. Under den tjugonde generationen (idag 21:a) kom möjligen den största förändringen för familjen och vinföretaget med samma namn: Man inledde samarbete med vinfirman Masi under ledning av Sandro Boscaini, Mr Amarone som han ofta kallas för sitt idoga arbete för att höja amaronevinets renommé. I och med samarbetet hoppades man från Alighieris sida att försäljningen skulle öka av det ikoniska vinet som nu började hitta ut internationellt.

– Vi inledde ett joint-venture på 1970-talet med vinfirman Masi. Vi ville hitta någon som kunde hjälpa oss med både produktion och försäljning av vinet. Det är visserligen tillräckligt svårt att göra ett bra vin, men att sedan sälja det är ännu svårare, förklarar greve Pieralvise di Serego Alighieri när Vinguiden är på plats på egendomen i Gargagnango.

Valet av Masi ledde mycket riktigt till en försäljningsökning, men det skulle dröja. På 1970-talet stod området nämligen inte speciellt högt i kurs, varken på den inhemska eller internationella marknaden. I dag är det emellertid en helt annan sak då försäljningen av vinerna under amaroneetiketten har skrivit in sig i modern vinhistoria som en av de stora framgångssagorna.

Men nu är alltså familjen Alighieri tillbaka till ursprunget, till Toscana och till den nyköpta, vackra vinegendomen Podere dell Bell’Ovile i Maremma i södra Toscana, närmare 700 år efter nationalskaldens död. De är det med vapendragaren Masi och producerar tillsammans det ekologiska vinet Masi Bell’Ovile på 80 procent Sangiovese, 15 procent Canaiolo och resterande på Cilliegolo. Ett stycke vinhistoria med andra ord.


Johan Franco Cereceda

Vinguiden
tipsar