HEM

Världen dricker olika

Vinguiden har – liksom många andra – varit i Almedalen, Visby, i veckan. Där fick vi bland annat lyssna på folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Systembolagets vd Magdalena Gerger som pratade om att “världen dricker inte som Sverige”.

Talet i Almedalen handlade om att påvisa skillnader i alkoholkonsumtionen i vårt närområde och dra lärdom av hur man i olika länder ser på alkoholproblematiken. Man kunde också peka på de positiva resultat som den nordiska modellen innebär i form av minskade alkoholproblem – där en begränsad tillgänglighet har bidragit till dessa resultat.

Stora samhällskostnader

Hela 62 procent av världens befolkning dricker inte alkohol. Dessa siffror till trots är just alkohol ett av världshälsoorganisationen WHO:s högst prioriterade områden. Det beror på att alkoholproblemen är betydande i delar av världen, bland annat i Europa. CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) konstaterar att det svenska samhällets kostnader för alkoholen uppgår till 66 miljarder kronor. Per år.

Europa stod i centrum för diskussionen, mycket beroende på det faktum att Europa är den del av världen som har högst alkoholkonsumtion och störst alkoholproblem. Européer konsumerar i snitt 12,5 ren alkohol per år och invånare över 15 år. Motsvarande genomsnitt för hela världen är 6,2 liter.

Finska och skotska experter

Vad säger forskningen om alkoholpolitiken i Europa? Hur ser utvecklingen ut på EU-nivå? Diskussionen i Almedalen kom att handla om olika länders strategier för att minska alkoholskadorna. inbjudna experter från Finland och Skottland deltog också på seminariet, där Magdalena Gerger beskrev Systembolagets samhällsuppdrag. Kari Paaso, chef för enheten för förebyggande arbete på socialministeriet i Finland, diskuterade hur kommersiell e-handel utmanar den nordiska modellen och Petra S Meier, professor och chef för Sheffield Alcohol Research Group, belyste forskning avseende prisreglering med fokus på minimipriser. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommenterade de alkoholpolitiska utmaningarna.

Almedalen-tal-686

Källan till dessa uppgifter är en rapport undertecknad av Systembolagets vd Magdalena Gerger; “Världen dricker inte som Sverige”.

Klicka för att dela på facebook