HEM

Aktuellt

EU har bestämt – nu måste alla viner märkas

Från och med den 8 december måste allt vin som produceras inom EU ha både innehållsförteckning och näringsdeklaration. Det måste tydligt framgå vilka ingredienser som finns i vinet samt vilket närings- och energivärde som vinet har. Reglerna gäller för alla viner som produceras efter den 8 december och kommer göra det enklare för konsumenterna att välja viner som passar deras preferenser.

Undantag som nu tas bort

Det är i grunden en gammal EU-regel att alla livsmedel måste ha innehållsförteckning och näringsdeklaration. Vin och vinprodukter har däremot varit undantagna från den regeln. Det enda som har krävts är att man skriver ut alkoholhalt och vilka eventuella allergener som vinet innehåller. 

Från den 8 december är detta undantag borta, och på alla viner måste det tydligt framgå vad som finns i vinet. Detta gäller inte bara vin utan även flera olika typer av vinprodukter, såsom aromatiserat vin, vinglögg, druvmust, mousserande vin, portvin med flera. 

Utförlig näringsdeklaration underlättar för konsumenterna

Enligt reglerna ska det tydligt framgå vilket näringsinnehåll vinet har. Det innebär att följande måste finnas tillgängligt för konsumenterna:

  • • Energivärdet (uttryckt i kilojoule och kilokalorier)
  • • Fetthalt
  • • Kolhydrater (samt varav sockerarter)
  • • Protein
  • • Salt (uttryckt som g/100g eller g/100ml)

I de allra flesta fall kommer fett, protein och salt att vara noll, även om det kan finnas undantag. För viner utan tillsatt socker kommer även kolhydraterna att vara noll eller mycket nära noll. Genom att energivärdet framgår blir det även enklare för konsumenterna att få insikt i hur mycket energi som trots allt finns i alkohol, även om kolhydraterna är noll. 

Information elektroniskt eller utskrivet

Innehållsförteckningen och näringsdeklarationen måste dock inte stå utskrivna på varje enskild burk, flaska eller box. Informationen kan göras tillgänglig via exempelvis en QR-kod som konsumenterna kan skanna när de står i butiken. QR-koden får enbart leda till information om produkten det rör sig om. Det får inte förekomma reklam i samband med informationen. Vinproducenterna får heller inte samla in information om vem som skannar QR-koden, för att på så sätt nå konsumenterna med reklam i ett senare skede. 

Även om informationen bara går att få elektroniskt via en QR-kod måste två saker alltid framgå på varje produkt: allergener och energivärde. Detta är främst för att skydda konsumenter som kan få allergiska reaktioner, men det syftar även till att förtydliga vinets energiinnehåll. 

Övergångstiden gäller sedan 2021

Att undantaget skulle upphöra beslutades redan 2021, så producenterna har haft över två år på sig att förbereda sig på de nya kraven. Dock finns det fortfarande ett litet utrymme för producenter att undslippa den mer omfattande märkningen. Om deras produkter anses ha färdigproducerats före den 8 december gäller nämligen de gamla reglerna. Detta gäller exempelvis viner som har nått rätt alkohol- och syrahalt, men som lagts på fat för att lagras. 

När de väl buteljeras får de då märkas enligt de regler som gällde före den 8 december, det vill säga utan energi- och näringsdeklaration. Med tiden kommer dock de viner och vinprodukter som detta gäller att försvinna, och konsumenterna kommer enkelt kunna jämföra alla viner i sin butik. 

Förhoppningen är att detta kommer att förenkla för konsumenter, i synnerhet personer som av olika skäl vill undvika socker eller som vill hålla nere sitt energiintag. Men sannolikt kommer detta även göra konsumenterna mer medvetna om vad de får i sig när de dricker olika typer av vin och vinprodukter. 

Vill du veta mer?

De fullständiga reglerna finns att läsa i EU-förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 251/2014. En hel del information finns även i Livsmedelsverkets skrift om tillverkning och märkning av alkoholhaltiga drycker.


Monica Åhlund